Maori Language week logo

Rangitaki mo te wiki o te reo Māori / blog for Māori language week

Tēnā koutou. Ko Chloe Searle ahau. Ka mahi au ki te whare taonga o North Otago. Ko Te Wiki o te Reo Māori tēnei. Kua whakatatara au kia tuhituhi au ki te reo Māori.

Ko ngati pakeha te Iwi. Nō Otautahi ahau. I mahi au ki te whare taonga mō te iwa tau. Kotahi haurua tau ahau e ako ana i te reo Māori.

E rua ngā take e ako ana au i te reo Māori. Tuatahi, nā te mea ka minaka au ki te kōrero Māori ki ngā manuhiri ki te whare taonga. Tuarua, kia nui ake tōku mōhiotanga ki te ao Māori. Kua ako iti au, heoi ka ako nui tonu. Ka whakaneinei au ki te wiki o te Reo Māori a tērā tau nā te mea ka nui ake tōku mōhiotanga hei taua wā.

Greetings. I am Chloe Searle. I work at the North Otago Museum. It is Maori language week. I have challenged myself to write in te reo Maori.

I am pakeha. I am from Christchurch. I have worked at the museum for 9 years. I have been learning Maori for 1 and ½ years.

There are two reasons I am learning te reo Maori. First, because I want to talk with Māori visitors in te reo Maori. Second because I want to better understand te ao Maori. I have learnt a little, however there is more to learn. I look forward to Maori language week next year, because I will know more then.

Chloe Searle